Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

ESF

 

Aktualitātes un notikumi

«Klase» 1. sērija

Jauns gads nācis ar lieliskiem jaunumiem: turpmāk ik svētdienu plkst. 13.30 kanālā LTV1 pie skatītājiem dosies mūsu raidījums “KLASE”. Raidījums ļaus ieskatīties skolas dzīvē un ieraudzīt tajā katru bērnu atsevišķi ar viņa unikālo stāstu. Raidījuma veidotāji cer, ka tas palīdzēs pieaugušajiem labāk izprast un atbalstīt savus bērnus un ļaus gudrāk reaģēt dažādās dzīves situācijās.

Grūtības mācībās, apcelšana, izsmiešana, attiecības ar klasesbiedriem, skolotājiem, pusaudžu atkarības... Šādus un līdzīgus neērtus tematus ik nedēļas cilāsim jaunajā raidījumā, pārrunājot to gan ar skolēniem, gan speciālistiem, gan sabiedrībā populāriem cilvēkiem, atskatoties uz viņu skolas gadu pieredzi.

Svētdienās nu būs labs iemesls pavadīt laiku ar savu pusaudzi, kopā noskatīties raidījumu un pēc tam arī savā starpā pārrunāt šīs ne pārāk ērtās, taču jauniešiem ļoti svarīgās tēmas!

Publicēts: 07.01.2019.


Kas jāzina gatavojot jaunatnes iniciatīvas projektu?

Turpinās PuMPuRS jaunatnes iniciatīvas projektu konkursi, kas šoruden notiek 36 Latvijas pašvaldībās. Esam sagatavojuši video par būtiskākajām lietām, kas jāzina projektu iesniedzējiem. Noskaties un sagatavo savu ideju! Plašāku informāciju par projektiem un pašvaldību izsludinātajiem konkursiem meklē mūsu tīmekļa vietnes sadaļā Jauniešu projekti.

Publicēts: 08.10.2018.

Sveicam Skolotāju dienā!

Mūsu projekts nevarētu notikt bez brīnišķīgajiem skolotājiem, kas ir redzīgi, dzirdīgi pret saviem skolēniem, pamana ikvienu, kuram nepieciešams atbalsts, un īstajā brīdī to sniedz! Paldies viņiem!

Publicēts: 05.10.2018.

Izsludina projektu konkursus jauniešu mācību motivācijas veicināšanai

No 2018. gada septembra 36 Latvijas pašvaldībās tiek organizēti jaunatnes iniciatīvu projektu konkursi darbam ar skolēniem, kuriem ir risks nepabeigt skolu. Projektu mērķis – veicināt jauniešu motivāciju turpināt izglītību, palielināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, iesaistīt aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Projektu konkursi notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros, un idejas īstenošanai iespējams iegūt 4600 eiro. Tas ir vērienīgs atbalsts pašvaldību darbam ar jaunatni – tuvāko piecu gadu laikā paredzēts ieguldīt 2,6 miljonus eiro, piešķirot finansējumu 560 jaunatnes iniciatīvu projektiem visā Latvijā.

Projekta “PuMPuRS” ietvaros bērni un jaunieši ar risku priekšlaikus pamest mācības saņem individuālu atbalstu skolā (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Tomēr ne visus riska aspektus iespējams atrisināt skolas ietvaros, tāpēc nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas jaunatnes jomā, tiek dota iespēja izmantot savu pieredzi, nākt ar savām idejām un priekšlikumiem, izmantojot neformālās izglītības pieeju.

Publicēts: 27.09.2018.

Pirmā skolas diena ar PuMPuRu

3. septembrī PuMPuRS viesojās Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā, kura aktīvi iesaistās projektā. 9. klases skolēni dalījās ar mums savās pārdomās, ko sagaida no jaunā mācību gada. Lai visiem izdodas!

Publicēts: 14.09.2018.

Kā lauku bērni jūtas pilsētas skolā

Lūcijai Kristiānai patīk mācīties, tomēr, pārejot uz pilsētas skolu, pirmie divi mācību gadi bija ļoti grūti. Kā jūtas lauku bērni pilsētas skolā?

Publicēts: 30.07.2018.

PuMPuRS veicina sadarbību starp skolotājiem

Kopš esam iesaistījušies projektā "PuMPuRS", esam sapratuši, ka, sniedzot atbalstu kādam skolēnam, skolotājiem vairāk jāsadarbojas savā starpā. Ļoti bieži klases audzinātājs un priekšmetu skolotāji katrs bērnu redz citādi. Tagad skolotāji daudz vairāk runā savā starpā par konkrētu bērnu un kā viņam varētu palīdzēt," atzīst Aija Kārkliņa, Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā.

Skolā šobrīd tiek īstenoti individuālā atbalsta plāni 38 skolēniem. Gan skolotāji, gan skolēni atzīst, ka sākotnējā skepse pret projektu ir zudusi, un novērtē pirmos pozitīvos rezultātus.

Publicēts: 14.05.2018.

Skolās notiek supervīzijas

 

Lai atbalstītu projektā "PuMPuRS" iesaistīto skolu personālu, šajā semestrī uzsākta supervīziju īstenošana. Šogad kopumā plānots novadīt 233 supervīzijas, un turpmāk projekta gaitā tās norisināsies katrā iesaistītajā skolā. 

Supervīzijas laikā speciālista vadībā dalībniekiem ir iespējams saņemt konsultatīvo atbalstu ar profesionālo darbību saistītos jautājumos: stresa un izdegšanas mazināšana, sadarbības veidošana ar projektā iesaistītajiem skolēniem un viņu vecākiem, darba stratēģijas, dažādi ar darbu saistīti emocionāli jautājumi u.c. Tā kā supervīzija notiek grupā, tā ir arī lieliska iespēja stiprināt skolas personālu kā komandu un veicināt savstarpējo sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai. 

Šobrīd vērojama liela skolu interese par supervīzijām, un līdzšinējā pieredze liecina, ka visbiežāk supervīzijās dalībnieki vēlas risināt jautājumus, kas saistīti ar izdegšanu lielās pedagogu noslodzes dēļ, kā arī dažādu šķēršļu pārvarēšanu sadarbībā ar skolēnu un viņa vecākiem.

Plašāku informāciju par to, ko sniedz supervīzija projekta ietvaros, iespējams uzzināt informatīvajā materiālā.

Publicēts: 12.05.2018.