PuMPuRS komanda meklē papildspēkus (http://pumpurs.lv/lv/pumpurs-komanda-mekle-papildspekus)


Lai nodrošinātu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta īstenošanu, Izglītības kvalitātes valsts dienests izsludina atklātu konkursu:

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli – motivāciju, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un darba pieredzi apliecinošus dokumentus) iesniegt personīgi Izglītības kvalitātes valsts dienestā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050, vai nosūtīt uz e-pasta adresi pmp@ikvd.gov.lv (mailto:pmp@ikvd.gov.lv) ar norādi „Konkursam”. Tālrunis uzziņām 29144052.

Dokumentu iesniegšanas pēdējā diena ir 2019. gada 13. septembris.

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/132/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/pumpurs-komanda-mekle-papildspekus