Projekta dalībniekiem (http://pumpurs.lv/lv/projekta-dalibniekiem)


Informatīvie materiāli

Dokumenti

Logo

Ja nepieciešams saņemt logo failus citos formātos, lūdzam rakstīt uz pmp@ikvd.gov.lv (mailto:pmp@ikvd.gov.lv).

Ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām iespējams iepazīties šeit (http://esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf).

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/74/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/projekta-dalibniekiem