Pašvaldību kontaktpersonas


Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus organizē pašvaldības, kuras ir PuMPuRS sadarbības partneri. Sīkāku informāciju aicinām meklēt attiecīgās pašvaldības mājaslapā un ar jautājumiem aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas.

2018. gada rudens projektu uzsaukumu īstenot pieteikušās 36 pašvaldības:

Reģions

Pašvaldība

Kontaktpersona

Projektu iesniegšanas termiņš

Kurzeme

Liepājas pilsēta

Dace Liepa
Bērnu tiesību aizsardzības speciāliste
dace.liepa@liepaja.edu.lv 
tālr. 29453817

31.10.2018.
Plašāka informācija

Aizputes novads

Antra Grasmane
antra@aizpute.lv 
tālr. 63459151

25.10.2018.
Plašāka informācija

Priekules novads

Una Ržepicka
una.rzepicka@priekulesnovads.lv

31.10.2018.
Plašāka informācija 

Saldus novads

Ginta Kožokaru
Saldus novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste 
ginta.kozokaru@saldus.lv
tālr. 63807917

25.10.2018. 
Plašāka informācija

Skrundas novads

Kristīne Vērdiņa-Jackeviča
Projektu speciāliste
kristine.verdina@skrunda.lv
tālr. 63350454

25.10.2018. 
Plašāka informācija

Grobiņas novads

Linda Gube
Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļas projektu koordinatore 
linda.gulbe@grobinasnovads.lv
tālr. 63497965

31.10.2018.
Plašāka informācija 

Alsungas novads

Daiga Kalniņa
Alsungas novada domes priekšsēdētāja 
daiga.kalnina@alsunga.lv
tālr. 27273790

22.10.2018.
Plašāka informācija

Kuldīgas novads

Santa Japeņina
Santa.Japenina@kuldiga.lv

29.10.2018.
Plašāka informācija

Talsu novads

Daiga Feldmane 
daiga.feldmane@talsi.lv 
tālr. 29417402

25.10.2018.
Plašāka informācija

Latgale

Preiļu novads

Santa Ancāne-Novikova
Preiļu novada Jauniešu centra "Četri" vadītāja 
santa.ancane@preili.lv
tālr. 29327010

30.10.2018.
Plašāka informācija

Dagdas novads

Tatjana Munda
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu koordinatore
tatjana.munda@dagda.lv
tālr. 65681437

31.10.2018.
Plašāka informācija

Viļakas novads

Inese Circene
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
inese.circene@vilaka.lv
tālr. 26383909

Ginta Locāne
 Izlgītības metodiķe, PuMPuRS koordinatore Viļakas novadā
 izg.nodala@vilaka.lv
tālr. 64507213

31.10.2018.
Plašāka informācija 

Viļānu novads

Ilga Morozova
lzglītības un kultūras lietu speciāliste
izglitiba@vilani.lv   
tālr.64605833

25.10.2018.
Plašāka informācija 

Vārkavas novads

Iveta Poplavska
Jaunatnes lietu speciāliste 
iveta.poplavska@varkava.lv
tālr. 20004979

26.10.2018.
Plašāka informācija

Rēzeknes novads

Jānis Šaudiņš
Jaunatnes lietu speciālists 
janis.saudins@saskarsme.lv
tālr. 25922018

25.10.2018.
Plašāka informācija 

Rēzeknes pilsētas

Eleonora Ivanova
eleonora.ivanova@rezekne.lv

12.11.2018.
Plašāka informācija

Balvu novads

Linda Igaune
Finanšu ekonomiste 
linda.igaune@balvi.lv
tālr. 20282401

30.11.2018.
Plašāka informācija 

Rīga

Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments

Dmitrijs Zverevs
Sporta un jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas vadītājs – pārvaldes priekšnieka vietnieks 
dmitrijs.zverevs@riga.lv
tālr. 67181499

23.11.2018.
Plašāka informācija

Rīgas reģions

Lielvārdes novads

Inga Reķe
Izglītības nodaļas vadītāja 
inga.reke@lielvarde.lv
tālr. 26334028

30.10.2018.
Plašāka informācija 

Limbažu novads

Vaira Ābele
Pieaugušo izglītības speciāliste 
vaira.abele@limbazi.lv
tālr. 29181788

22.10.2018.
Plašāka informācija 

Kandavas novads

Inita Tamsone
Projektu vadītāja 
inita.tamsone@kandava.lv
tālr. 63107364

18.10.2018.
Plašāka informācija

Ogres novads

Ieva Švēde
ieva.svede@ogresnovads.lv    
tālr. 65068764

Evija Slise
evija.slise@ogresnovads.lv
tālr. 65055384

26.10.2018.
Plašāka informācija

Vidzeme

Kocēnu novads

Anta Šulmeistare-Tupreine
Attīstības nodaļas vadītāja vietniece 
anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv
tālr. 26102553

Mikus Krišāns
Kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs 
mikus.krisans@kocenunovads.lv
tālr. 29188645.

31.10.2018.
Plašāka informācija

Gulbenes novads

Renārs Biezais
Gulbenes novada jauniešu centra "Bāze" vadītājs
renars.biezais@gulbene.lv
tālr. 26558220 

22.10.2018.
Plašāka informācija 

Cēsu novads

Biruta Dambīte
biruta.dambite@cesis.lv 
tālr. 64161822

08.11.2018.
Plašāka informācija

Valkas novads

Romina Meļņika
Jaunatnes lietu specialiste 
romina.melnika@valka.lv
tālr. 29472781

31.10.2018.
Plašāka informācija

Rūjienas novads

Daina Roze
Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja
daina.roze@rujiena.lv
tālr. 25450585

25.10.2018.
Plašāka informācija

Valmieras pilsēta

Velga Mālkalne
Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece 
velga.malkalne@valmiera.lv 
tālr. 64207631.

02.11.2018.
Plašāka informācija

Madonas novads

Vivita Vecozola
vivita.vecozola@madona.lv
tālr. 64860071, 26378836

12.10.2018.
Plašāka informācija

Alūksnes novads

Eva Aizupe
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore 
eva.aizupe@aluksne.lv
tālr. 64322402

31.10.2018.
Plašāka informācija

Zemgale

Aknīstes novads

Santa Šmite
santa.smite@akniste.lv 
tālr. 28612924

31.10.2018.
Plašāka informācija 

Dobeles novads

Evita Evardsone
Izglītības pārvaldes juriskonsulte 
evita.evardsone@dobele.lv 
tālr. 25495677

29.10.2018.
Plašāka informācija

Bauskas novads

Liene Rotberga
Jaunatnes lietu speciāliste
liene.rotberga@bauska.lv
tālr. 27630665

29.10.2018.
Plašāka informācija 

Jelgavas pilsēta

Līvija Vilcāne
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
livija.vilcane@izglitiba.jelgava.lv
tālr. 63012464

22.10.2018.
Plašāka informācija 

Jelgavas novads

Gatis Kasparinskis
Izglītības un vides projektu vadītājs
gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv

31.10.2018.
Plašāka informācija

Viesītes novads

Dita Sala
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
dita.sala@viesite.lv
tālr. 22000801

05.11.2018.
Plašāka informācija