PuMPuRS komanda meklē papildspēkus


Lai nodrošinātu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta īstenošanu, Izglītības kvalitātes valsts dienests izsludina atklātu konkursu:

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli – motivāciju, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un darba pieredzi apliecinošus dokumentus) iesniegt personīgi Izglītības kvalitātes valsts dienestā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050, vai nosūtīt uz e-pasta adresi pmp@ikvd.gov.lv ar norādi „Konkursam”. Tālrunis uzziņām 29144052.

Dokumentu iesniegšanas pēdējā diena ir 2019. gada 13. septembris.

Sazināsimies ar otrās kārtas pretendentiem, kuru izglītība, profesionālā kvalifikācija un prasmes atbilst šajā amata sludinājumā noteiktajām prasībām un, kuri tiks aicināti uz darba interviju.