Nāc ciemos uz tikšanos ar PuMPuRS speciālistiem! (http://pumpurs.lv/lv/nac-ciemos-uz-tiksanos-ar-pumpurs-specialistiem)


Trešdien, 17. aprīlī, projekta PuMPuRS esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem ir iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām.

Konsultāciju laikā ir iespēja saņemt pilnu projekta PuMPuRS speciālistu komandas atbalstu.

Konsultācijas sniegs:

  • Projekta “PuMPuRS” vadītāja
  • Reģionālie koordinatori
  • Projekta “PuMPuRS” ekspertu komanda (jauniešu eksperts, komunikācijas speciālists., IT speciālists, vecākie eksperti)
  • Projekta finansisti un grāmatveži
  • Juristi
  • u.c. projekta speciālisti

Piesakoties konsultācijām ir iespēja saņemt atbalstu šādos jautājumos:

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/101/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/nac-ciemos-uz-tiksanos-ar-pumpurs-specialistiem