Nāc ciemos uz tikšanos ar PuMPuRS speciālistiem! (http://pumpurs.lv/lv/nac-ciemos-uz-tiksanos-ar-pumpurs-specialistiem)


Trešdien, 17. aprīlī, projekta PuMPuRS esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem ir iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām.

Konsultāciju laikā ir iespēja saņemt pilnu projekta PuMPuRS speciālistu komandas atbalstu.

Konsultācijas sniegs:

 • Projekta “PuMPuRS” vadītāja
 • Reģionālie koordinatori
 • Projekta “PuMPuRS” ekspertu komanda (jauniešu eksperts, komunikācijas speciālists., IT speciālists, vecākie eksperti)
 • Projekta finansisti un grāmatveži
 • Juristi
 • u.c. projekta speciālisti

Piesakoties konsultācijām ir iespēja saņemt atbalstu šādos jautājumos:

 • Līgumu slēgšana
 • Tehniskais atbalsts, kā piemēram darbs ar datubāzēm
 • Individuālo atbalsta plānu (IAP) sagatavošana 
 • PMP risku atpazīšana un noteikšana
 • Atbalsta pasākumu veidi un atbilstošāko piemērošana
 • Juridiskie jautājumi
 • Iepirkumi
 • Atbalsts jaunatnes iniciatīvas projektu organizēšanā
 • Jautājumos, kas saistīti ar projekta komunikāciju un publicitāti
 • u.c. jautājumi, kas saistīti ar projekta “PuMPuRS” īstenošanu

Turpinot darbu pie Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – “PuMPuRS” – atbalsts un savstarpēja sadarbība starp iesaistītajām pusēm ir noteikta kā viena no projekta prioritātēm, tādēļ – aicinām ikvienu projekta esošo sadarbības partneri, kā arī tos skolu vai pašvaldību pārstāvjus, kuri vēlas par iesaisti projektā un tā īstenošanu uzzināt ko vairāk – izmantot iespēju un pieteikties bezmaksas konsultācijām.

Konsultāciju norises vieta: Rīgā, Smilšu ielā 7

Lai pieteiktos konsultācijām, sazinieties ar reģionālo koordinatoru un informējiet par vēlamo konsultāciju dienu, laiku un nepieciešamo ekspertu vai konsultācijas laikā apspriežamos jautājumus.

Zane Kužuma (Rīgas pilsēta) - t. 20275084, zane.kuzuma@834.ikvd.gov.lv (mailto:zane.kuzuma@834.ikvd.gov.lv)
Katrīna Sudakova (Rīgas reģions) - t. 28360848, katrina.sudakova@834.ikvd.gov.lv (mailto:katrina.sudakova@834.ikvd.gov.lv/)
Evija Ernstsone (Kurzemes plānošanas reģions) - t. 27816254, evija.ernstsone@834.ikvd.gov.lv (mailto:lelde.senberga@834.ikvd.gov.lv)
Inga Elme (Zemgales plānošanas reģions) - t. 28666473, inga.elme@834.ikvd.gov.lv (mailto:inga.elme@834.ikvd.gov.lv)
Terēze Matisone (Latgales plānošanas reģions) - t. 26642761, tereze.matisone@834.ikvd.gov.lv (mailto:tereze.dike@834.ikvd.gov.lv)
Andrejs Lukins (Vidzemes plānošanas reģions) - t. 28339772, andrejs.lukins@834.ikvd.gov.lv (mailto:andrejs.lukins@834.ikvd.gov.lv)
Dace Bukševica (Kurzemes un Latgales reģiona valsts profesionālās izglītības iestādes) - t. 25766024, dace.buksevica@834.ikvd.gov.lv (mailto:dace.buksevica@834.ikvd.gov.lv)
Zanda Medne (Rīgas, Vidzemes un Zemgales reģiona valsts profesionālās izglītības iestādes) - t. 28616241, zanda.medne@834.ikvd.gov.lv (mailto:zanda.medne@834.ikvd.gov.lv)

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/101/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/nac-ciemos-uz-tiksanos-ar-pumpurs-specialistiem