PuMPuRS Sarunu festivālā LAMPA (http://pumpurs.lv/lv/pumpurs-sarunu-festivala-lampa)


2019. gada 29. jūnijā Sarunu festivālā LAMPA uz Swedbank Izglītības skatuves bija iespēja tikties ar Izglītbas kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", PuMPuRS vecāko eksperti Daci Medni, pusaudžu atbalsta personu, klīnisko psihologu Miku Valteru, kā arī Improvizācijas teātru aktieriem Rihardu Sniegu un Elīnu Geidu.

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/120/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/pumpurs-sarunu-festivala-lampa