PuMPuRS reģionālā konference Rēzeknē (05.03.2019.) (http://pumpurs.lv/lv/pumpurs-regionala-konference-rezekne-05032019)


Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/122/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/pumpurs-regionala-konference-rezekne-05032019