PuMPuRS atsāk individuālo konsultāciju sniegšanu potenciālajiem un esošajiem sadarbības partneriem (http://pumpurs.lv/lv/pumpurs-atsak-individualo-konsultaciju-sniegsanu-potencialajiem-un-esosajiem-sadarbibas-partneriem)


Ceturtdien, 15. augustā, projekta PuMPuRS esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem ir iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām.
Konsultāciju laikā ir iespēja saņemt pilnu projekta PuMPuRS speciālistu komandas atbalstu.
Piesakoties konsultācijām, ir iespēja saņemt atbalstu šādos jautājumos:

  • Līgumu slēgšana
  • Tehniskais atbalsts, kā piemēram darbs ar datubāzēm
  • Individuālo atbalsta plānu (IAP) sagatavošana 
  • PMP risku atpazīšana un noteikšana
  • Atbalsta pasākumu veidi un atbilstošāko piemērošana
  • Juridiskie jautājumi
  • Iepirkumi
  • Atbalsts jaunatnes iniciatīvas projektu organizēšanā
  • Jautājumos, kas saistīti ar projekta komunikāciju un publicitāti
  • u.c. jautājumi, kas saistīti ar projekta “PuMPuRS” īstenošanu

Turpinot darbu pie Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – “PuMPuRS” – atbalsts un savstarpēja sadarbība starp iesaistītajām pusēm ir noteikta kā viena no projekta prioritātēm, tādēļ – aicinām ikvienu projekta esošo sadarbības partneri, kā arī tos skolu vai pašvaldību pārstāvjus, kuri vēlas par iesaisti projektā un tā īstenošanu uzzināt ko vairāk – izmantot iespēju un pieteikties bezmaksas konsultācijām.

Konsultāciju norises vieta: Doma laukums 8A

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/125/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/pumpurs-atsak-individualo-konsultaciju-sniegsanu-potencialajiem-un-esosajiem-sadarbibas-partneriem