IAP-09. Kas jāievada pie ekonomiskajiem riskiem (ēdināšana/transports/naktsmītnes u.tml.) ailē “Plānotais finansējums”, sagatavojot IAP? (http://pumpurs.lv/lv/iap-09-kas-jaievada-pie-ekonomiskajiem-riskiem-edinasanatransportsnaktsmitnes-utml-aile-planotais)


Provizoriski noteiktu summu uz visu IAP īstenošanas laiku (semestra ietvaros). Ekonomiskā atbalsta pasākumiem, sagatavojot atbalsta pasākuma kartiņu, atbildīgo pedagogu norādīt nav obligāti. 

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/172/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/iap-09-kas-jaievada-pie-ekonomiskajiem-riskiem-edinasanatransportsnaktsmitnes-utml-aile-planotais