IAP-17. Vai semestra ietvaros drīkst sniegt atbalstu skolēnu brīvlaikos? (http://pumpurs.lv/lv/iap-17-vai-semestra-ietvaros-drikst-sniegt-atbalstu-skolenu-brivlaikos)


Izvērtējot izglītojamā noslodzi, drīkst sniegt konsultācijas rudens un pavasara brīvlaikos (īstenošanā esoša IAP ietvaros).

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/179/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/iap-17-vai-semestra-ietvaros-drikst-sniegt-atbalstu-skolenu-brivlaikos