DLUV-06. Vai, konstatējot neprecizitātes DLUV, labojums ir iespējams veikt ar pildspalvu? (http://pumpurs.lv/lv/dluv-06-vai-konstatejot-neprecizitates-dluv-labojums-ir-iespejams-veikt-ar-pildspalvu)


Ar pildspalvu papildinājumi nedrīkst tikt veikti! DLUV tiek sagatavotas un apstiprinātas tikai elektroniskā formātā projekta datu bāzē.

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/186/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/dluv-06-vai-konstatejot-neprecizitates-dluv-labojums-ir-iespejams-veikt-ar-pildspalvu