IAP-18. Vai vienošanās starp pedagogu un izglītojamo jāgatavo viena uz visu mācību gadu? (http://pumpurs.lv/lv/iap-18-vai-vienosanas-starp-pedagogu-un-izglitojamo-jagatavo-viena-uz-visu-macibu-gadu)


Vienošanās starp pedagogu un izglītojamo tiek gatavota katram semestrim atsevišķi (tāpat kā IAP).

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/221/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/iap-18-vai-vienosanas-starp-pedagogu-un-izglitojamo-jagatavo-viena-uz-visu-macibu-gadu