IAP-26. Kā aizpildīt pedagoga/izglītojamā vienošanās lapas augšējo daļu, kurā ir aile “IAP direktora apstiprināšanas datums no datu bāzes”, ja pedagogs ir konsultāciju īstenotājs un nav pieejas datu bāzei? (http://pumpurs.lv/lv/iap-26-ka-aizpildit-pedagogaizglitojama-vienosanas-lapas-augsejo-dalu-kura-ir-aile-iap-direktora)


Pedagogs/atbalsta sniedzējs sazinās ar IAP sagatavotāju/uzraudzītāju un noskaidro IAP ID kodu un datumu no datu bāzes, kurā ir veikta IAP pirmreizējā apstiprināšana no izglītības iestādes vadītāja puses, lai varētu aizpildīt KA vienošanos starp pedagogu/izglītojamo un uzsākt konsultāciju īstenošanu.

Lūdzam gan IAP sagatavotājiem/uzraudzītājiem, gan konsultāciju sniedzējiem sadarboties informācijas sniegšanā, jo konsultācijas, kuras īstenotas pirms izglītības iestādes vadītāja pirmreizējā IAP apstiprinājuma datu bāzē, nav attiecināmas no Projekta tiešajām izmaksām.

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/268/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/iap-26-ka-aizpildit-pedagogaizglitojama-vienosanas-lapas-augsejo-dalu-kura-ir-aile-iap-direktora