Uz darbu eju biežāk nekā uz skolu (http://pumpurs.lv/lv/uz-darbu-eju-biezak-neka-uz-skolu)


"Uz darbu eju biežāk nekā uz skolu..." Pazīstama situācija? Taču arī strādājošs jaunietis var sekmīgi pabeigt skolu, ja vien saņem nepieciešamo atbalstu.

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/46/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/uz-darbu-eju-biezak-neka-uz-skolu