Mācību pārtraukšanas cēloņi (http://pumpurs.lv/lv/macibu-partrauksanas-celoni)


Kas_veicina_lemumu_pamest_skolu

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/50/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/macibu-partrauksanas-celoni