Kontakti (http://pumpurs.lv/lv/kontakti)


Projekta biroja adrese: Doma laukums 8A, Rīga, LV-1050

Apmeklējumu lūdzam iepriekš pieteikt, sūtot e-pastu uz pmp@ikvd.gov.lv (mailto:pmp@ikvd.gov.lv)

Adrese: Izglītības kvalitātes valsts dienests, Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050

E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv (mailto:pmp@ikvd.gov.lv)

Projekta vadītāja:

Inese Vilāne - t. 29144052, inese.vilane@834.ikvd.gov.lv (mailto:inese.vilane@834.ikvd.gov.lv)

Projekta vadītājas vietniece:

Ingrīda Rudzīte - t. 27833677, ingrida.rudzite@834.ikvd.gov.lv (mailto:ingrida.rudzite@834.ikvd.gov.lv)

Reģionālie koordinatori:

Toms Reinis (Latgales reģiona valsts profesionālās izglītības iestādes) - t. 25766024, toms.reinis@834.ikvd.gov.lv (mailto:toms.reinis@834.ikvd.gov.lv)
Evija Ernstsone (Kurzemes plānošanas reģions) - t. 27816254, evija.ernstsone@834.ikvd.gov.lv (mailto:evija.ernstsone@834.ikvd.gov.lv)
Katrīna Sudakova (Rīgas reģions un Zemgales plānošanas reģions) - t. 28360848, katrina.sudakova@834.ikvd.gov.lv (mailto:katrina.sudakova@834.ikvd.gov.lv/)
Dace Bukševica (Rīgas reģiona valsts profesionālās izglītības iestādes, Latgales plānošanas reģions) - t. 28646469, dace.buksevica@834.ikvd.gov.lv (mailto:dace.buksevica@834.ikvd.gov.lv)
Sanita Blīgzna (Vidzemes plānošanas reģions) - t. 28339772, sanita.bligzna@834.ikvd.gov.lv (mailto:sanita.bligzna@834.ikvd.gov.lv)
Zanda Medne (Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģiona valsts profesionālās izglītības iestādes) - t. 28616241, zanda.medne@834.ikvd.gov.lv (mailto:zanda.medne@834.ikvd.gov.lv)
Zane Kužuma (Rīgas pilsētas vispārizglītojošās izglītības iestādes un Kurzemes reģiona valsts profesionālās izglītības iestādes) - t. 20275084, zane.kuzuma@834.ikvd.gov.lv (mailto:zane.kuzuma@834.ikvd.gov.lv)
Ivita Mauriņa - t. 26642761, epasts: ivita.maurina@834.ikvd.gov.lv (mailto:ivita.maurina@834.ikvd.gov.lv)

Projekta finansiste:

Gita Feldmane - t. 28344508, gita.feldmane@834.ikvd.gov.lv (mailto:gita.feldmane@834.ikvd.gov.lv)

Vecākie eksperti:

Andrejs Lūkins (jautājumos par individuālā atbalsta plāniem un supervīzijām) - t. 28684847, andrejs.lukins@834.ikvd.gov.lv (mailto:andrejs.lukins@834.ikvd.gov.lv)
Kristīne Liepiņa (jautājumos par ievadsemināriem un darbnīcām pašvaldību starpprofesionāļu komandām) - t. 28658570, kristine.liepina@834.ikvd.gov.lv (mailto:kristine.liepina@834.ikvd.gov.lv)
Lauris Liepiņš (jautājumos par darbnīcām izglītības iestādēs) - lauris.liepins@834.ikvd.gov.lv (mailto:lauris.liepins@834.ikvd.gov.lv)
Liene Bērziņa (komunikācija un sabiedriskās attiecības) - t. 28670057, liene.berzina@834.ikvd.gov.lv (mailto:liene.berzina@834.ikvd.gov.lv)
Ļubova Brežģe (jautājumos par jaunatnes iniciatīvu projektiem) - t. 28628431, lubova.brezge@834.ikvd.gov.lv (mailto:lubova.brezge@834.ikvd.gov.lv)
Māra Liepniece (jautājumos par profesionālām kompetences pilnveides programmām) - t. 29338061, mara.liepniece@834.ikvd.gov.lv (mailto:mara.liepniece@834.ikvd.gov.lv)
Elita Uzulēna (jautājumos par jaunatnes iniciatīvu projektiem) - t. 26182696, elita.uzulena@834.ikvd.gov.lv (mailto:elita.uzulena@834.ikvd.gov.lv)
Māra Robežniece (jautājumos par PMP prevencijas sistēmu izstrādi pašvaldībām) - t. 28630570, mara.robezniece@834.ikvd.gov.lv (mailto:mara.robezniece@834.ikvd.gov.lv)

Mediju pārstāvjus aicinām kontaktēties ar
Janu Veinbergu - t. 28383507, jana.veinberga@ikvd.gov.lv (mailto:jana.veinberga@ikvd.gov.lv)

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/6/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/kontakti