PuMPuRS speciālistu komanda aicina apmeklēt individuālās konsultācijas (http://pumpurs.lv/lv/pumpurs-specialistu-komanda-aicina-apmeklet-individualas-konsultacijas)


Sākot ar 2019. gada 20. martu, katra mēneša 3. trešdienā, projekta PuMPuRS esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem ir iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām.

Konsultāciju laikā ir iespēja saņemt pilnu projekta PuMPuRS speciālistu komandas atbalstu.

Konsultācijas sniegs:

  • Projekta “PuMPuRS” vadītāja
  • Reģionālie koordinatori
  • Projekta “PuMPuRS” ekspertu komanda (jauniešu eksperts, komunikācijas speciālists., IT speciālists, Vecākie eksperti)
  • Projekta finansisti un grāmatveži
  • Juristi
  • u.c. projekta speciālisti

Piesakoties konsultācijām ir iespēja saņemt atbalstu šādos jautājumos:

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/93/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/pumpurs-specialistu-komanda-aicina-apmeklet-individualas-konsultacijas