Pašvaldību kontaktpersonas (http://pumpurs.lv/lv/pasvaldibu-kontaktpersonas)


Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus organizē pašvaldības, kuras ir PuMPuRS sadarbības partneri. Sīkāku informāciju aicinām meklēt attiecīgās pašvaldības mājaslapā un ar jautājumiem aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas.

Pašvaldības, kuras organizē PuMPuRS jaunatnes iniciatīvas projektus 2020. gada pavasara semestrī:

Pašvaldība Kontaktpersona Tālrunis E-pasts Projektu iesniegšanas termiņš

Zemgales reģions

Jelgavas pilsētas dome Linda Vovere
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste
63005527 Linda.Vovere@dome.jelgava.lv (mailto:Linda.Vovere@dome.jelgava.lv) Informācija sekos
Jelgavas novada pašvaldība Gatis Kasparinskis
Plānošanas un attīstības departamenta Attīstības nodaļas izglītības projektu vadītājs
63048487 gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv (mailto:gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv) Informācija sekos
Dobeles novada pašvaldība Evita Evardsone
Izglītības pārvaldes juriskonsulte
25495677 evita.evardsone@dobele.lv (mailto:evita.evardsone@dobele.lv) Informācija sekos
Vecumnieku novada pašvaldība Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, projektu vadītāja
63920596 dace.sileika@vecumnieki.lv (mailto:dace.sileika@vecumnieki.lv) 31.03.2020.
Jaunjelgavas novada pašvaldība Gundega Zarāne
Attīstības un projektu nodaļas vadītāja
20233637 gundega.vevere@jaunjelgava.lv (mailto:gundega.vevere@jaunjelgava.lv) Informācija sekos
Krustpils novada pašvaldība Angelīna Tukiša
Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste
28311364 angelina.tukisa@krustpils.lv (mailto:angelina.tukisa@krustpils.lv) Informācija sekos
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Ilona Skrode
Jēkabpils Izglītības pārvalde
29449622 ilona.skrode@edu.jekabpils.lv (mailto:ilona.skrode@edu.jekabpils.lv) 15.05.2020.
https://www.jekabpils.lv/lv/jaunumi/jaunakie/14683 (https://www.jekabpils.lv/lv/jaunumi/jaunakie/14683)
Jēkabpils novada pašvaldība Anastasija Krasutina
Jaunatnes lietu speciāliste
29354160 jl@jekabpilsnovads.lv (mailto:jl@jekabpilsnovads.lv) Informācija sekos
Aknīstes novada pašvaldība Santa Šmite
Aknīstes novada pašvaldības Telpiskās attīstības plānotāja
28612924 santa.smite@akniste.lv (mailto:santa.smite@akniste.lv)

31.03.2020.
http://www.akniste.lv/izglitiba-projekti/samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu-istenojot-preventivus-un-intervences-pasakumus (http://www.akniste.lv/izglitiba-projekti/samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu-istenojot-preventivus-un-intervences-pasakumus)

Neretas novada pašvaldība Žanna Miezīte
Izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
29339832 zanna.miezite@gmail.com (mailto:zanna.miezite@gmail.com) Informācija sekos
Koknese novada pašvaldība Ieva Rusiņa
Attīstības nodaļas projektu vadītāja
27298666 ieva.rusina@koknese.lv (mailto:ieva.rusina@koknese.lv) Informācija sekos
Viesītes novada pašvaldība Dita Mažeika
Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
22000801 dita.mazeika@viesite.lv (mailto:dita.mazeika@viesite.lv) Informācija sekos

Kurzemes reģions

Priekules novada pašvaldība Una Ržepicka
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
26101674 una.rzepicka@priekulesnovads.lv (mailto:una.rzepicka@priekulesnovads.lv) Informācija sekos
Liepājas pilsētas dome Dace Liepa
Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību jautājumos
63489144 dace.liepa@liepaja.edu.lv (mailto:dace.liepa@liepaja.edu.lv) Informācija sekos
Grobiņas novada pašvaldība Linda Gulbe
Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļas projektu koordinatore
63497965 linda.gulbe@grobinasnovads.lv (mailto:linda.gulbe@grobinasnovads.lv) Informācija sekos
Skrundas novada pašvaldība Viktorija Reine
Projektu koordinatore
63350454 viktorija.reine@skrunda.lv (mailto:viktorija.reine@skrunda.lv) 30.03.2020.
Saldus novada pašvaldība Laima Tiļļa
Saldus Jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centra “Šķūnis” projektu vadītājas asistente
22408807 laima.tilla@saldus.lv (mailto:laima.tilla@saldus.lv) 03.04.2020.
Brocēnu novada pašvaldība Rudīte Muraševa
Projektu vadītāja
63807306 rudite.muraseva@broceni.lv (mailto:rudite.muraseva@broceni.lv) Informācija sekos
Aizputes novada pašvaldība Antra Grasmane
PuMPuRS projekta koordinatore Aizputes novadā
63459151, 29466524 antra@aizpute.lv (mailto:antra@aizpute.lv) 31.03.2020.
Alsungas novada pašvaldība Krista Ciekale
Jaunatnes lietu speciāliste
28253862 kristac14@inbox.lv (mailto:kristac14@inbox.lv) 16.04.2020.
Kuldīgas novada pašvaldība Una Matisone
Izglītības nodaļas speciāliste
26542280 una.matisone@kuldiga.lv (mailto:una.matisone@kuldiga.lv) Informācija sekos
Ventspils pilsētas pašvaldība Kristiāns Jacevičs
Ventspils Jauniešu mājas vadītājs
20238456 kristians.jacevics@ventspils.lv (mailto:kristians.jacevics@ventspils.lv) 31.03.2020.
Ventspils novada pašvaldība Skaidrīte Diebele
Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste
22002755 skaidrite.diebele@ventspilsnd.lv (mailto:skaidrite.diebele@ventspilsnd.lv) 23.04.2020.
Talsu novada pašvaldība Daiga Feldmane
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumos
29417402 daiga.feldmane@talsi.lv (mailto:daiga.feldmane@talsi.lv) Informācija sekos

Latgales reģions

Daugavpils novada pašvaldība Milāna Loča
Izglītības pārvaldes jaunatnes projektu koordinatore
26793922 milana.loca@dnd.lv (mailto:milana.loca@dnd.lv) Informācija sekos
Daugavpils pilsētas dome Lidija Plavinska
Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
28330063 lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv (mailto:lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv) Informācija sekos
Dagdas novada pašvaldība Tatjana Munda
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore
65681437 tatjana.munda@dagda.lv (mailto:tatjana.munda@dagda.lv) Informācija sekos
Aglonas novada pašvaldība Džeina Valaine
Jaunatnes lietu speciāliste
25882069 jauniesi@aglona.lv (mailto:jauniesi@aglona.lv) Informācija sekos
Vārkavas novada pašvaldība Andris Lazdāns
Projekta koordinators
27016344 andris.lazdans@varkava.lv (mailto:andris.lazdans@varkava.lv) 05.06.2020.
Preiļu novada pašvaldība Sintija Ančeva
Jaunatnes lietu speciāliste
29327010 sintija.anceva@preili.lv (mailto:sintija.anceva@preili.lv) Informācija sekos
Riebiņu novada pašvaldība Antra Meluškāne
Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja
26388368 antra.meluskane@riebini.lv (mailto:antra.meluskane@riebini.lv) 06.04.2020.
Rēzeknes pilsētas dome Eleonora Ivanova
Jaunatnes lietu speciāliste
26033202 eleonora.ivanova@rezekne.lv (mailto:eleonora.ivanova@rezekne.lv) 20.03.2020.
Rēzeknes novada pašvaldība Aivars Mežatučs
Jaunatnes lietu speciālists
22013477 aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv (mailto:aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv) Informācija sekos
Viļānu novada pašvaldība Ilga Morozova
Izglītības un kultūras lietu speciāliste
64605833 izglitiba@vilani.lv (mailto:izglitiba@vilani.lv) Informācija sekos
Līvānu novada pašvaldība Baiba Vucenlazdāne
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja
29226382 baiba.vucenlazdane@livani.lv (mailto:baiba.vucenlazdane@livani.lv) 17.04.2020.
Rugāju novada pašvaldība Ieva Sīle
Projekta koordinatore
28765138 ieva.sile@rugaji.lv (mailto:ieva.sile@rugaji.lv) Informācija sekos
Balvu novada pašvaldība Aleksandra Klija
Finanšu un attīstības nodaļas finanšu ekonomiste
64521109, 20282401 aleksandra.klija@balvi.lv (mailto:aleksandra.klija@balvi.lv) Informācija sekos
Viļakas novada pašvaldība Santa Komane
Projektu vadītāja
64507216 santa.komane@vilaka.lv (mailto:santa.komane@vilaka.lv) 17.04.2020.
Ilūkstes novads Ilona Linarde
Izglītības nodaļas vadītāja
65447859, 26307897 ilona.linarde@ilukste.lv (mailto:ilona.linarde@ilukste.lv) Informācija sekos
Kārsavas novada pašvaldība Ludmila Oļipova
Kārsavas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā
28624025 ludmilaolipova@inbox.lv (mailto:ludmilaolipova@inbox.lv) 29.04.2020.

Vidzemes reģions

Varakļānu novada pašvaldība Aija Ščucka
Attīstības nodaļas vadītāja
27790015 aijasc@inbox.lv (mailto:aijasc@inbox.lv) Informācija sekos
Gulbenes novada pašvaldība Lelde Vilka
BNJC "Bāze" projektu vadītāja
28653482 lelde.vilka@gulbene.lv (mailto:lelde.vilka@gulbene.lv) Informācija sekos
Alūksnes novada pašvaldība Eva Aizupe
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore
64322402 eva.aizupe@aluksne.lv (mailto:eva.aizupe@aluksne.lv) Informācija sekos
Madonas novada pašvaldība Vivita Vecozola
Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu koordinatore
64860071, 26378836 vivita.vecozola@madona.lv (mailto:vivita.vecozola@madona.lv)

20.03.2020.
http://madona.lv/lat/jauniesu-iniciativu-projektu-konkurss-pumpurs---20 (http://madona.lv/lat/jauniesu-iniciativu-projektu-konkurss-pumpurs---20)

Smiltenes novada pašvaldība Gunta Grigore
Izglītības pārvaldes vadītāja
25707875 gunta.grigore@smiltene.lv (mailto:gunta.grigore@smiltene.lv) Informācija sekos
Valkas novada pašvaldība Romina Meļņika
Valkas novada dome Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa Jaunatnes lietu speciāliste
29472781 romina.melnika@valka.lv (mailto:romina.melnika@valka.lv) Informācija sekos
Cēsu novada pašvaldība Biruta Dambīte
Projektu vadītāja
64161822 biruta.dambite@cesis.lv (mailto:biruta.dambite@cesis.lv) 27.03.2020.
Kocēnu novada pašvaldība Svetlana Tomsone
Attīstības nodaļas vadītājas vietniece
25605539 svetlana.tomsone@kocenunovads.lv (mailto:svetlana.tomsone@kocenunovads.lv) Informācija sekos
Valmieras pilsētas pašvaldība Selga Skrastiņa
Valmieras jaunatnes centra "Vinda" jaunatnes lietu speciāliste
28446862 selga.skrastina@valmiera.edu.lv (mailto:selga.skrastina@valmiera.edu.lv) Informācija sekos
Burtnieku novada pašvaldība Daiga Kīna
Burtnieku novada jaunatnes lietu speciāliste
28602525 daiga.kina@burtniekunovads.lv (mailto:daiga.kina@burtniekunovads.lv) Informācija sekos
Strenču novada pašvaldība Zaiga Auniņa
Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja
64715657, 26373938 zaiga.aunina@strencunovads.lv (mailto:zaiga.aunina@strencunovads.lv) Informācija sekos
Rūjienas novada pašvaldība Daina Roze
Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
25450585 daina.roze@rujiena.lv (mailto:daina.roze@rujiena.lv)

23.03.2020.
http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=1&l=lv&p1=0&p2=6982 (http://www.rujiena.lv/public/request.php?l=lv&navi=1&p1=0&p2=6982)

Vecpiebalgas novada pašvaldība Inese Ozola
Projektu vadītāja
26463410 inese.ozola@vecpiebalga.lv (mailto:inese.ozola@vecpiebalga.lv) Informācija sekos

Rīgas reģions

Kandavas novada pašvaldība Inita Tamsone
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
29175246 inita.tamsone@kandava.lv (mailto:inita.tamsone@kandava.lv) Informācija sekos
Jaunpils novada pašvaldība Elva Vaivare
Attīstības nodaļas projektu vadītāja
63180960, 26142437 elva.vaivare@jaunpils.lv (mailto:elva.vaivare@jaunpils.lv) 13.03.2020.
Tukuma novada pašvaldība Kristīne Logina
Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste
63124463, 29388919 kristine.logina@tukums.lv (mailto:kristine.logina@tukums.lv) Informācija sekos
Lielvārdes novada pašvaldība Agnese Vovčenko
Jaunatnes lietu speciāliste
26614729 agnese.vovcenko@lielvarde.lv (mailto:agnese.vovcenko@lielvarde.lv) Informācija sekos
Ķeguma novada pašvaldība Dace Soboļeva
Attīstības nodaļas vadītāja
25427473 dace.soboleva@kegums.lv (mailto:dace.soboleva@kegums.lv) Informācija sekos
Ogres novada pašvaldība Evija Slise
Ogres novada izglītības pārvaldes galvenā speciāliste vispārējās izglītības jautājumos
65055384 evija.slise@ogresnovads.lv (mailto:evija.slise@ogresnovads.lv) Informācija sekos
Siguldas novada pašvaldība Gunita Romanovska
Projektu vadītāja
26828663 gunita.romanovska@sigulda.lv (mailto:gunita.romanovska@sigulda.lv) Informācija sekos
Limbažu novada pašvaldība Vaira Ābele
Izglītības un kultūras nodaļas izglītības darba speciāliste
29181788 vaira.abele@gmail.com (mailto:vaira.abele@gmail.com) 12.03.2020.
https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/projekti-fondu-aktualitates/9110-aicina-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai (https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/projekti-fondu-aktualitates/9110-aicina-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai)
Baldones novada pašvaldība Renārs Manuilovs
Projektu vadītājs
29323110 renars.manuilovs@baldone.lv (mailto:renars.manuilovs@baldone.lv) Informācija sekos
Mālpils novads Elita Kārkliņa
Projektu vadītāja
26469854 elita.karklina@malpils.lv (mailto:elita.karklina@malpils.lv) Informācija sekos
Salacgrīvas novada pašvaldība Inga Parole 25694747 inga.parole@salacgriva.lv (mailto:inga.parole@salacgriva.lv) Informācija sekos
Saulkrastu novada pašvaldība Aivija Kokare
Novada attīstības nodaļas
Projektu vadītāja
28372658 aivija.kokare@saulkrasti.lv (mailto:aivija.kokare@saulkrasti.lv) 09.04.2020.

Rīga

Rīgas pilsētas dome Anna Līga Kļaviņa
Izglītības, kultūras un sporta departamenta projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" koordinatore darbam ar jaunatnes projektiem
67043604, 29123350 aklavina22@riga.lv (mailto:aklavina22@riga.lv) 16.03.2020.
https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=aicina-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai-4516 (https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?news_item=aicina-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai-4516&target=news_item)

Informācija tabulā tiek regulāri atjaunota.

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/71/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/pasvaldibu-kontaktpersonas