Jaunatnes projekti – pašvaldību kontaktpersonas


Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus organizē pašvaldības, kuras ir PuMPuRS sadarbības partneri. Sīkāku informāciju aicinām meklēt attiecīgās pašvaldības mājaslapā un ar jautājumiem aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas.

Pašvaldības, kuras organizē PuMPuRS jaunatnes iniciatīvas projektus 2020. gada pavasara semestrī:

Pašvaldība Kontaktpersona Tālrunis E-pasts Projektu iesniegšanas termiņš

Zemgales reģions

Jelgavas novada pašvaldība Gatis Kasparinskis
Plānošanas un attīstības departamenta Attīstības nodaļas izglītības projektu vadītājs
63048487 gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv

Informācija sekos

Jaunjelgavas novada pašvaldība

Iluta Groza
Attīstības un projektu nodaļas projektu koordinatore

20233637 iluta.groza@jaunjelgava.lv Informācija sekos
Jēkabpils novada pašvaldība Anastasija Krasutina
Jaunatnes lietu speciāliste
29354160 jl@jekabpilsnovads.lv

Informācija sekos

Aknīstes novada pašvaldība

Evija Ķiķēna
Aknīstes Bērnu un jauniešu centra direktore

65266339
28349251
akn.bjc.evija@inbox.lv

Informācija sekos

Neretas novada pašvaldība Žanna Miezīte
Izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
29339832 zanna.miezite@gmail.com Informācija sekos
Kokneses novada pašvaldība Ieva Rusiņa
Attīstības nodaļas projektu vadītāja
27298666 ieva.rusina@koknese.lv Informācija sekos
Bauskas novada pašvaldība

Liene Rotberga
Jaunatnes lietu speciāliste

29274437
27630665
liene.rotberga@bauska.lv Informācija sekos
Viesītes novada pašvaldība Dita Mažeika
Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
22000801 dita.mazeika@viesite.lv Informācija sekos
Rundāles novada pašvaldība

Ilze Puķāne
Attīstības nodaļas projektu vadītāja asistente

25622180 ilze.pukane@rundale.lv Informācija sekos
Salas novada pašvaldība

Linda Kalniņa
Jaunatnes lietu speciāliste

25712909 jaunatne@salas.lv Informācija sekos
Pļaviņu novada pašvaldība

Olita Znotiņa
Projektu vadītāja

27870290 olita.znotina@plavinas.lv Informācija sekos

Kurzemes reģions

Priekules novada pašvaldība Una Ržepicka
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
26101674 una.rzepicka@priekulesnovads.lv Informācija sekos
Liepājas pilsētas dome Dace Liepa
Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību jautājumos
63489144 dace.liepa@liepaja.edu.lv

Informācija sekos

Grobiņas novada pašvaldība

Anna Freiberga
Projektu vadītāja

63497965 anna.freiberga@grobinasnovads.lv

Informācija sekos

Skrundas novada pašvaldība Viktorija Reine
Projektu koordinatore
63350454 viktorija.reine@skrunda.lv

Informācija sekos

Saldus novada pašvaldība Laima Tiļļa
Saldus Jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centra “Šķūnis” projektu vadītājas asistente
22408807 laima.tilla@saldus.lv

Informācija sekos

Brocēnu novada pašvaldība Rudīte Muraševa
Projektu vadītāja
63807306 rudite.muraseva@broceni.lv

Informācija sekos

Aizputes novada pašvaldība Antra Grasmane
PuMPuRS projekta koordinatore Aizputes novadā
63459151, 29466524 antra@aizpute.lv

Informācija sekos

Alsungas novada pašvaldība

Agnese Jonele
Projektu vadītāja

28253862 projekti@alsunga.lv Informācija sekos
Kuldīgas novada pašvaldība Una Lepse
Izglītības nodaļas speciāliste

63322540, 26542280

una.lepse@kuldiga.lv

Informācija sekos

Ventspils pilsētas pašvaldība Kristiāns Jacevičs
Ventspils Jauniešu mājas vadītājs
20238456 kristians.jacevics@ventspils.lv

Informācija sekos

Nīcas novada pašvaldība

Madara Mihelsone
Jaunatnes lietu speciāliste

25455173 madara.mihelsone@nica.lv Informācija sekos
Ventspils novada pašvaldība Skaidrīte Diebele
Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste
22002755 skaidrite.diebele@ventspilsnd.lv Informācija sekos
Talsu novada pašvaldība Daiga Feldmane
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumos
29417402 daiga.feldmane@talsi.lv

Informācija sekos

Latgales reģions

Daugavpils novada pašvaldība Milāna Loča
Izglītības pārvaldes jaunatnes projektu koordinatore
26793922 milana.loca@dnd.lv

Informācija sekos

Daugavpils pilsētas dome Lidija Plavinska
Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
28330063 lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv

Informācija sekos

Dagdas novada pašvaldība Tatjana Munda
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore
65681437 tatjana.munda@dagda.lv

Informācija sekos

Aglonas novada pašvaldība Džeina Valaine
Jaunatnes lietu speciāliste
25882069 jauniesi@aglona.lv

Informācija sekos

Vārkavas novada pašvaldība

Sabīne Uļjanova
Projekta koordinatore

20399639 sabine.uljanova@varkava.lv

Informācija sekos

Preiļu novada pašvaldība Sintija Ančeva
Jaunatnes lietu speciāliste
29327010 sintija.anceva@preili.lv

Informācija sekos

Riebiņu novada pašvaldība

Ilze Kudiņa
Projektu vadītāja

65392649 ilze.kudina@riebini.lv

01.03.2021.-06.04.2021.

Rēzeknes pilsētas dome Eleonora Ivanova
Jaunatnes lietu speciāliste
26033202 eleonora.ivanova@rezekne.lv

Informācija sekos

Rēzeknes novada pašvaldība Aivars Mežatučs
Jaunatnes lietu speciālists
22013477 aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv

Informācija sekos

Viļānu novada pašvaldība Ilga Morozova
Izglītības un kultūras lietu speciāliste
64605833 izglitiba@vilani.lv

Informācija sekos

Rugāju novada pašvaldība Ieva Sīle
Projekta koordinatore
28765138 ieva.sile@rugaji.lv

Informācija sekos

Balvu novada pašvaldība Aleksandra Klija
Finanšu un attīstības nodaļas finanšu ekonomiste
64521109, 20282401 aleksandra.klija@balvi.lv

Informācija sekos

Viļakas novada pašvaldība Santa Komane
Projektu vadītāja
64507216 santa.komane@vilaka.lv Informācija sekos
Baltinavas novada pašvaldība

Solvita Logina
Jaunatnes darba organizatore

22127528 solvitaire@gmail.com Informācija sekos
Ilūkstes novads

Iveta Repkova
Karjeras konsultante

65447859 repkova@inbox.lv

Informācija sekos

Kārsavas novada pašvaldība Ludmila Oļipova
Kārsavas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā
28624025 ludmilaolipova@inbox.lv

Informācija sekos

Vidzemes reģions

Varakļānu novada pašvaldība Aija Ščucka
Attīstības nodaļas vadītāja
27790015 aijasc@inbox.lv

Informācija sekos

Gulbenes novada pašvaldība Lelde Vilka
BNJC "Bāze" projektu vadītāja
28653482 lelde.vilka@gulbene.lv

Informācija sekos

Alūksnes novada pašvaldība Eva Aizupe
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore
64322402 eva.aizupe@aluksne.lv

Informācija sekos

Madonas novada pašvaldība Vivita Vecozola
Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu koordinatore
64860071, 26378836 vivita.vecozola@madona.lv

Informācija sekos

Smiltenes novada pašvaldība

Līga Ice
Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

64707579 liga.ice@smiltene.lv

Informācija sekos

Valkas novada pašvaldība Romina Meļņika
Valkas novada dome Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa Jaunatnes lietu speciāliste
29472781 romina.melnika@valka.lv Informācija sekos
Cēsu novada pašvaldība Biruta Dambīte
Projektu vadītāja
64161822 biruta.dambite@cesis.lv

Informācija sekos

Valmieras pilsētas pašvaldība

Liene Dembovska
Valmieras izglītības pārvaldes izglītības projektu vadītāja

28640402 liene.dembovska@valmiera.lv

Informācija sekos

Burtnieku novada pašvaldība Daiga Kīna
Burtnieku novada jaunatnes lietu speciāliste
28602525 daiga.kina@burtniekunovads.lv

Informācija sekos

Strenču novada pašvaldība Zaiga Auniņa
Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja
64715657, 26373938 zaiga.aunina@strencunovads.lv Informācija sekos
Rūjienas novada pašvaldība Daina Roze
Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
25450585 daina.roze@rujiena.lv

Informācija sekos

Priekuļu novada pašvaldība

Anžela Kovaļova
Liepas pamatskolas direktore

64195444 anzela.kovalova@priekulunovads.lv Informācija sekos
Beverīnas novada pašvaldība

Ilze Ozola
Jaunatnes lietu speciāliste

26105272 ilze.ozola@beverina.lv Informācija sekos
Apes novada pašvaldība

Liene Ābolkalne
Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece

26547110 liene.abolkalne@ape.lv Informācija sekos

Rīgas reģions

Kandavas novada pašvaldība

Sintija Kokina
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

63107371 sintija.kokina@kandava.lv

Informācija sekos

Jaunpils novada pašvaldība

Ingūna Sīmane
Attīstības nodaļas projektu vadītāja

29454041 inguna.simane@jaunpils.lv Informācija sekos
Tukuma novada pašvaldība

Ilze Jansone-Peipiņa
Izglītības pārvaldes multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece

26164405 ilze.jansone-peipina@tukums.lv Informācija sekos
Lielvārdes novada pašvaldība Agnese Vovčenko
Jaunatnes lietu speciāliste
26614729 agnese.vovcenko@lielvarde.lv

Informācija sekos

Ķeguma novada pašvaldība Dace Soboļeva
Attīstības nodaļas vadītāja
25427473 dace.soboleva@kegums.lv

09.03.2021.-07.05.2021.

Ogres novada pašvaldība Evija Slise
Ogres novada izglītības pārvaldes galvenā speciāliste vispārējās izglītības jautājumos
65055384 evija.slise@ogresnovads.lv

Informācija sekos

Siguldas novada pašvaldība Gunita Romanovska
Projektu vadītāja
26828663 gunita.romanovska@sigulda.lv

Informācija sekos

Baldones novada pašvaldība Renārs Manuilovs
Projektu vadītājs
29323110 renars.manuilovs@baldone.lv

Informācija sekos

Carnikavas novada pašvaldība

Laura Andrijonoka
Carnikavas novada domes Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

28662905 laura.andrijonoka@carnikava.lv

Informācija sekos

Salacgrīvas novada pašvaldība Inga Parole 25694747 inga.parole@salacgriva.lv Informācija sekos
Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Evija Majore
Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

26324186 evija.majore@edu.jurmala.lv Informācija sekos
Saulkrastu novada pašvaldība Aivija Kokare
Novada attīstības nodaļas
Projektu vadītāja
28372658 aivija.kokare@saulkrasti.lv Informācija sekos
Ķekavas novada pašvaldība

Elīzabeta Krēģere
Jaunatnes lietu speciāliste

26649477 elizabeta.kregere@kekava.lv Informācija sekos

Rīga

Rīgas pilsētas dome Anna Līga Ermansone
Izglītības, kultūras un sporta departamenta projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" koordinatore darbam ar jaunatnes projektiem
67043604, 29123350 aklavina22@riga.lv Informācija sekos

Informācija tabulā tiek regulāri atjaunota.