IAP-08. Kādu datumu datu bāzē jāievada IAP sadaļā "Plāna saskaņošana un apstiprināšana"?


Faktisko datumu, kad izglītojamā vecāka/aizbildņa vai pilngadīga izglītojamā piekrišanas veidlapa ir tikusi parakstīta.

Lai varētu sagatavot IAP un uzsākt tā īstenošanu, izglītības iestādei no pilngadīgā izglītojamā nepieciešams iesniegums, kas apliecina, ka piekrīt dalībai ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros sagatavotā IAP atbalsta pasākumiem vai nepilngadīgā izglītojamā gadījumā – iesniegums no izglītojamā vecākiem/aizbildņiem, kas apliecina, ka piekrīt sava bērna/aizbilstamā dalībai ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros IAP atbalsta pasākumiem.

Vecāku/aizbildņu vai pilngadīgā izglītojamā piekrišanas veidlapu ir jāparaksta pirms katra semestra IAP sagatavošanas.