Darbnīcas izglītības iestādēs


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros izglītojamiem tiek sniegts atbalsts ar mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Latvijas izglītības iestādēs. Lai nodrošinātu atbalstu PMP prevencijas sistēmas izveidei un pilnveidotu profesionālās kompetences attīstības bāzi darbā ar PMP riska grupu, tiek nodrošinātas darbnīcas izglītības iestādēs.

 

Mērķauditorija: izglītības iestāžu darbinieki.

Veids: grupu.

Ilgums: Vienas darbnīcas saturs tiek īstenots 3 moduļos, katrs modulis 4 stundas.

Mērķis: veicināt PMP problēmsituāciju apzināšanos un rosināt to dziļāku izpēti un sasaisti ar citiem bērna labizjūtu izglītības iestādē, ģimenē un sociālajā vidē noteicošiem aspektiem. Veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā.

Uzdevumi:

  • Veicināt izpratni par PMP riskiem un prasmi īstenot pedagogu un izglītības iestādes darbības pašnovērtēšanu, akcentējot PMP risku mazināšanas iespējas;
  • Veicināt izpratni par PMP risku mazināšanas pieejām un stratēģijām, izmantojot projekta metodiskā atbalsta materiālus;
  • Veicināt atbalsta sistēmas plānošanu izglītības iestādē;
  • Pilnveidot prasmes izstrādāt individuālā atbalsta plānus izglītomajiem PMP risku mazināšanai.

Darbnīcas izglītības iestādēs nodrošina darbnīcu vadītāji. Darbnīca (visi 3 moduļi) tiek nodrošināta katrā izglītības iestādē.

Darbnīcas izglītības iestādēs nodrošināšanas kārtība: projekta īstenošanas laikā ar katru izglītības iestādi sazināsies darbnīcas vadītājs, lai vienotos par īstenošanas laiku un vietu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar: Lauris Liepiņš – lauris.liepins@834.ikvd.gov.lv!

Darbnīcu materiāli:

Pievienotie faili
2. pielikums11.47 MB