Ievadsemināri


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros izglītojamiem tiek sniegts atbalsts ar mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Latvijas izglītības iestādēs. Lai nodrošinātu partneru informēšanu un iesaisti projektā, tiek nodrošināti ievadsemināri.

 

Mērķauditorija: izglītības iestāžu darbinieki.

Veids: grupu.

Ilgums: 3 stundas (180 minūtes).

Mērķis: sniegt pamatinformāciju par prevencijas sistēmas izveidi PMP risku novēršanā. Informēt projekta dalībniekus par projekta īstenošanas gaitu un atbalstāmām darbībām un attiecināmām izmaksām.

Uzdevumi:

  • Veicināt izpratni par PMP problēmas specifiku un risku grupām;
  • Aktualizēt izglītības iestāžu lomu PMP risku mazināšanā un starpinstitūciju sadarbības nozīmīgumu;
  • Informēt par PMP riska grupas individuālajiem atbalsta pasākumiem, individuālā atbalsta plāna izstrādi un īstenošanu, dokumentācijas sagatavošanu;
  • Informēt par atbalsta pasākumiem iesaistītajām grupām;
  • Informēt par ESF projektu īstenošanas specifiskajām prasībām;
  • Paaugstināt pedagogu pašefektivitāti darbā ar PMP riska grupas izglītojamiem.

Ievadseminārus nodrošina projekta eksperti. Ievadseminārs tiek nodrošināts katrā izglītības iestādē, kura iesaistās projektā.

Ievadsemināra nodrošināšanas kārtība: pēc sadarbības līguma noslēgšanas pašvaldības koordinators informē projektu par izglītības iestāžu iesaisti. Saskaņā ar iesaistes grafiku projekta eksperti sazinās ar izglītības iestādes vadību un vienojas par ievadsemināra norises laiku.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar: Kristīne Liepiņa - t. 26529490, kristine.liepina@834.ikvd.gov.lv!