Projekta dalībniekiem


Publicitātes plakāts izvietošanai izglītības iestādēs (pdf)

Plakāti skolām

Projekta noslēgums

Projekta papildu budžeta konsultācijas

Projekta vadlīnijas

Veidlapas

Metodiskie atbalsta līdzekļi

  1. Infomateriāls – Konsultēšanas vadlīnijas
  2. Infomateriāls – Rekomendācijas uzvedībai un sadarbībai klasē
  3. Infomateriāls – Rekomendācijas darbam ar vecākiem
  4. Infomateriāls – Sadarbība audzināšanas jomā
  5. Infomateriāls – Rekomendācijas konfliktu risināšanai
  6. Infomateriāls – Rekomendācijas komunikācijai un sadarbības stiprināšanai
  7. Metodiskā atbalsta līdzeklis "Kritēriji izglītības iestāžu darba ar PMP riskam pakļautajiem audzēkņiem vērtēšanai"

PMP prevencijas sistēma pašvaldībās

Videomateriāli

Piekļuves saite PuMPuRS datu operatīvajai sistēmai "IZM Atbalsta Pasākumi": http://ap.izm.gov.lv

Infografikas

Esi vērīgs – atpazīsti riskus

Skolas vides riski mācību pārtraukšanai

Kas ir supervīzija?

Logo

Ja nepieciešams saņemt logo failus citos formātos, lūdzam rakstīt uz pmp@ikvd.gov.lv.

Ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām iespējams iepazīties šeit.