Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

ESF

 

Aktualitātes un notikumi

PuMPuRS speciālisti aicina uz nākamo tikšanos 15. maijā

Trešdien, 15. maijā, projekta PuMPuRS esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem ir iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām.
Konsultāciju laikā ir iespēja saņemt pilnu projekta PuMPuRS speciālistu komandas atbalstu.
Piesakoties konsultācijām, ir iespēja saņemt atbalstu šādos jautājumos:

 • Līgumu slēgšana
 • Tehniskais atbalsts, kā piemēram darbs ar datubāzēm
 • Individuālo atbalsta plānu (IAP) sagatavošana 
 • PMP risku atpazīšana un noteikšana
 • Atbalsta pasākumu veidi un atbilstošāko piemērošana
 • Juridiskie jautājumi
 • Iepirkumi
 • Atbalsts jaunatnes iniciatīvas projektu organizēšanā
 • Jautājumos, kas saistīti ar projekta komunikāciju un publicitāti
 • u.c. jautājumi, kas saistīti ar projekta “PuMPuRS” īstenošanu

Turpinot darbu pie Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – “PuMPuRS” – atbalsts un savstarpēja sadarbība starp iesaistītajām pusēm ir noteikta kā viena no projekta prioritātēm, tādēļ – aicinām ikvienu projekta esošo sadarbības partneri, kā arī tos skolu vai pašvaldību pārstāvjus, kuri vēlas par iesaisti projektā un tā īstenošanu uzzināt ko vairāk – izmantot iespēju un pieteikties bezmaksas konsultācijām.

Konsultāciju norises vieta: Smilšu iela 7, Rīga.

Publicēts: 07.05.2019.

PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projektu otrais uzsaukums ir klāt!

Esiet aktīvi, sekojiet līdzi pašvaldību mājas lapās izvietotajai informācijai un palīdziet jauniešiem iesaistīties PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projektos, tādējādi, veicinot viņos motivāciju turpināt izglītību un aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē!

Šobrīd projekta konkursi ir izsludināti šādās pašvaldībās:

Ar nepacietību gaidām arī citu pašvaldību izsludinātos konkursus, lai kopā ar jauniešiem tiektos uz lieliem un augstiem mērķiem!

Projekta iesniedzējs var būt:

Publicēts: 16.04.2019.

Nāc ciemos uz tikšanos ar PuMPuRS speciālistiem!

Trešdien, 17. aprīlī, projekta PuMPuRS esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem ir iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām.

Konsultāciju laikā ir iespēja saņemt pilnu projekta PuMPuRS speciālistu komandas atbalstu.

Konsultācijas sniegs:

 • Projekta “PuMPuRS” vadītāja
 • Reģionālie koordinatori
 • Projekta “PuMPuRS” ekspertu komanda (jauniešu eksperts, komunikācijas speciālists., IT speciālists, vecākie eksperti)
 • Projekta finansisti un grāmatveži
 • Juristi
 • u.c. projekta speciālisti

Piesakoties konsultācijām ir iespēja saņemt atbalstu šādos jautājumos:

Publicēts: 12.04.2019.

Piesakies PuMPuRS konferencei Kuldīgā!

Aicinām pieteikt dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projekta PuMPuRS Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ietvaros rīkotajai konferencei "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas norisināsies Kuldīgā 2019. gada 29. martā.  Reģistrēšanās konferencei šeit: https://www.mitto.me/pumpurs-konference/kuldiga-29-03 (vietu skaits konferencē ir ierobežots un sasniedzot maksimālo pieteikumu skaitu, reģistrācija var tikt pārtraukta iepriekš). PuMPuRS Kuldīgas konferences programma.

Projekta PuMPuRS mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Paldies par sadarbību un uz tikšanos konferencē!

Publicēts: 13.03.2019.

Piesakies PuMPuRS konferencei Cēsīs!

Aicinām pieteikt dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projekta PuMPuRS Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ietvaros rīkotajai konferencei "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas norisināsies Cēsīs 2019. gada 26. martā.  Reģistrēšanās konferencei šeit: https://www.mitto.me/pumpurs-konference/cesis-26-03 (vietu skaits konferencē ir ierobežots un sasniedzot maksimālo pieteikumu skaitu, reģistrācija var tikt pārtraukta iepriekš). PuMPuRS Cēsu konferences programma

Projekta PuMPuRS mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Paldies par sadarbību un uz tikšanos konferencē!

Publicēts: 13.03.2019.

Rīgas skolu pieredze projektā PuMPuRS

PuMPuRS arvien vairāk sastop tos, kuriem ir nepieciešama palīdzīga roka, lai tiktu cauri, ne vienmēr vieglajiem mācību gadiem pamatskolā un vidusskolā.

Tāpat kā citos Latvijas reģionos, arī Rīgā, PuMPuRS palīdz tiem, kuri atpaliek mācībās, jo arī Rīgas skolās (kopumā 62 no 114 skolām) Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno – Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Publicēts: 04.03.2019.

PuMPuRS speciālistu komanda aicina apmeklēt individuālās konsultācijas

Katra mēneša 3. trešdienā, projekta PuMPuRS esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem ir iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām.

Konsultāciju laikā ir iespēja saņemt pilnu projekta PuMPuRS speciālistu komandas atbalstu.

Konsultācijas sniegs:

 • Projekta “PuMPuRS” vadītāja
 • Reģionālie koordinatori
 • Projekta “PuMPuRS” ekspertu komanda (jauniešu eksperts, komunikācijas speciālists., IT speciālists, Vecākie eksperti)
 • Projekta finansisti un grāmatveži
 • Juristi
 • u.c. projekta speciālisti

Piesakoties konsultācijām ir iespēja saņemt atbalstu šādos jautājumos:

Publicēts: 27.02.2019.

Bērni bez ģimenes atbalsta, izaug par pieaugušajiem ar salauztām sirdīm

Bērni, kuri aug nepilnās ģimenēs vai bez vecākiem, pāragri kļūst pieauguši, jo nespēj tikt galā ar emocijām un tukšuma sajūtu, kas rodas viņu piedzīvotās pieredzes rezultātā. Vai vainot vecākus, kuri nav spējuši iedot vajadzīgo mīlestību, jo nezina kā, vai nosodīt skolu, kurā skolotājs kādā mirklī nav uzklausījis? Vērtīgāk būtu saprast to, kā mēs varam pamanīt, sadzirdēt un atbalstīt.

To, cik skolas vecuma bērnu Latvijā aug bez vecākiem vai šķirtās un jauktās ģimenēs, mēs patiesībā varam tikai nojaust, jo vienus skaitļus parāda statistikas dati, bet faktiskā situācija, viesojoties skolās un runājot ar skolēniem, šķiet pavisam cita.

Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā publicētā informācija vēsta, ka pēdējos gados ir krietni palielinājies šķirto laulību skaits. 2017. gadā tika šķirtas 5943 laulības, kas ir par 21% vairāk nekā 2010. gadā. Pat nav tik būtiski, kāpēc tas notiek, lai gan satraucošs ir arī šis fakts. Vairāk mēs gribam saprast to, kas notiek ar bērnu. To bērnu, kuram nākas augt ģimenē, kurā nav abu vecāku vai tie ir tālu prom no mājām. Ir bērni, kuri savus vecākus tā arī nekad nav ieraudzījuši, savukārt ir bērni, kuri zina par saviem vecākiem, tomēr kopā ar viņiem nedzīvo. Un ne savas gribas pēc!

Publicēts: 25.02.2019.

Vecāki pārāk bieži aizmirst, ka arī paši ir bijuši pusaudži

Vecāku lomu bērna dzīvē pārvērtēt nav iespējams. Iesākumā jau pats dzīvības došanas fakts, vēlākā laikā ieliktās vērtības un principi, ko bērns pārņem no vides, kurā ir audzis. Draugi un skola – tas viss nāk pēc tam. Daudz un bieži tiek atkārtota frāze “Vecāki ir bērnu spogulis”, kas reizēm tiek uztverta dažādi. Ir vecāki, kuri uzskata, ka viņi nav nekāds paraugs un bērniem no viņiem nav jāmācās, vien jāklausa uzdotie uzdevumi. Ir arī tādi vecāki, kuri tik ļoti cenšas rādīt labo piemēru, ka kādā brīdī saprot, ka ir pilnībā pazaudējuši savu spēju būt vecāki. Šādos brīžos attiecības ar bērniem kļūst par neefektīvu sistēmu, kurā dažādi elementi darbojas, taču nepilnīgi.

Uz jautājumu par svarīgāko vecāku un bērnu attiecībās LTV raidījuma "Klase" 5. sērijā stāstīja psihoterapeits Marka Jermaks, kurš ikdienā vada nodarbības arī pusaudžiem.

Mēdz būt ārkārtīgi daudz un dažādi iemesli, kāpēc vecākiem neizveidojas cieņpilnas un godīgas attiecības ar bērniem. Katram pieaugušajam ir bijusi arī sava bērnības pieredze, kurā viņš vai nu ir, vai nav saņēmis no vecākiem nepieciešamo atbalstu. Tur arī sākas mūsu kā vecāku spējas. Bērnībā.

“Ģimenes pieredzi izmainīt nevar. To var pārstrukturēt un pārformulēt. Var mainīt savu attieksmi. Bet atcelt to nevar. Ar to ir jāsadzīvo,” saka psihoterapeits.

Publicēts: 08.02.2019.

No ziliem matiem līdz roku graizīšanai. Kāpēc pusaudži to dara?

Kas Tev ir mugurā! Kā Tu izskaties! Ārprāts, zili mati! Man ir kauns, lūdzu pārģērbies! Tāds Tu nekur neiesi! Šādus, sašutuma pilnus un pārmetošus izsaukumus esam dzirdējuši paši un mēdzam veltīt arī saviem bērniem. Vismaz lielākā daļa no mums. Vecāku, vienaudžu, skolotāju un sabiedrības attieksme, jeb tas, kas neiekļaujas “masu kultūrā”, vienmēr ir ticis uzskatīts par nepiemērotu, neatbilstošu sabiedrības standartiem. 

Biznesa augstskolas Turība Starpkultūru komunikācijas pasniedzējs, profesors Guntis Zemītis runājot par iemesliem, kāpēc pusaudži sāk meklēt subkultūras, stāsta: “Varbūt reizēm viņi (pusaudži) ir atstumti savā vidē vai varbūt vecāki nav tik bagāti, lai varētu izturēt to konkurenci pēc tādām zīmola precēm, kādas pieprasa sabiedrība un tad ir iespēja, ko piedāvā dažādās subkultūras.”

Projekta “PuMPuRS” ietvaros, konsultācijas un atbalstu turpina saņemt tūkstošiem vispārizglītojošo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu. Daļa no tiem savā ikdienā ir tikuši atstumti, nepieņemti, tieši sava atšķirīgā ārējā izskata dēļ, par ko liecina iesaistīto projekta dalībnieku aprakstos identificētie riski.

Publicēts: 28.01.2019.