Jauniešu idejas ir vajadzīgas sabiedrībai


Par jauniešu motivāciju šodien un iespējām nākotnē, kā vienu no izaicinājumiem, runā daudzi. Lai jauniešus atbalstītu, nepieciešams ne tikai finansējums, bet arī daudz pacietības un vēlmes pamanīt, ieklausīties un atbalstīt. Par lielākajiem izaicinājumiem un iespējam, kas tiek izmantotas darbā ar jauniešiem, varam uzzināt “Alūksnes un Malienas Ziņas” žurnālistes Daces Plaudes sagatavotajā stāstā.

“Jaunieši ir ne tikai mūsu nākotne, bet arī tagadne,” šī atziņa ir dzirdēta ne reizi vien. Taču kā šos vārdus piepildīt ar saturu? Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) šogad realizē vairākus nozīmīgus projektus, īpašu uzmanību veltot jauniešiem lauku teritorijās.

Eva Aizupe: “Mums ir divas dilemmas – neko nedarīt, vai meklēt risinājumus.”

Iepazīst mobilā darba pieredzi

“Latvijā ir tendence, ka pagastos paliek arvien mazāk jauniešu, un viņi dodas uz pilsētām. Mums ir divas dilemmas – neko nedarīt, vai meklēt jaunus risinājumus. Šis izaicinājums ir gan Latvijai, gan visai Eiropai. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pārstāvji piedalās dažādos projektos, kas tiek organizēti jaunatnes darbiniekiem Eiropā, esam braukuši, skatījušies un klausījušies šo pieredzi, izaicinājumus, veiksmes un neveiksmes stāstus citās valstīs,” stāsta ABJC direktore Eva Aizupe.

Viņa akcentē, ka, protams, ir jāņem vērā katras valsts ekonomiskā un vēsturiskā situācija, jo katrā vietā tā ir citādāka. Piemēram, Šveicē ir jaunatnes darbinieki, kuri ne tikai strādā jauniešu centros, bet ar savām aktivitātēm dodas uz konkrētām lauku teritorijām. Pagājušā gada rudenī viņai bijusi iespēja iepazīties ar mobilo darbu Francijas mazpilsētās, kur arī tas notiek līdzīgi. Neformālajā izglītībā iesaistās ne tikai jaunatnes darbinieki, bet piesaista ekspertus, speciālistus, pedagogus, trenerus, kuri vada aktivitātes konkrētos laikos un noteiktās vietās. Šādu darba metodi šajā gadā ir uzsācis arī Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Liepnas, Pededzes un Veclaicenes pagastos realizējot projektu “Atklājot mobilitāti un sevi!”, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Caur aktivitātēm izzina jauniešu intereses

ABJC jaunatnes lietu speciāliste Una Tomiņa atklāj, ka reizi divās nedēļās šajos pagastos notiek dažādas neformālās izglītības aktivitātes un tēmas tām izvēlas paši jaunieši. “Vispirms devāmies izpētes braucienā uz katru pagastu, kur tikāmies ar jauniešiem, caur dažādām aktivitātēm runājām par viņu interesēm. Lielās tēmas bija kustība, radošums, pašizpausme un vide. To ietvaros centāmies kopā ar jauniešiem meklēt konkrētākas idejas. Liela daļa tika atrasta un tagad tās tiek īstenotas. Jau divus mēnešus ir notikušas aktivitātes, kas turpināsies arī maijā un jūnijā,” ar projekta gaitu iepazīstina U. Tomiņa un skaidro, ka tā ir praktiska darbošanās, piesaistot trenerus, kuri palīdz realizēt aktivitātes pagastos. Jauniešiem notikušas improvizācijas teātra nodarbības, radošās darbnīcas, kulinārijas nodarbības. Tiek iepazīti arī netradicionāli mākslas veidi, piemēram, ar akrila krāsām uz preskartona cenšoties atklāt savas izjūtas.

Augustā tiks izvērtēts, cik veiksmīgi izdevies realizēt projekta norises. “Pašlaik negribu prognozēt, kā viss iesāktais turpināsies nākotnē. Varbūt tas notiks ar pašvaldības atbalstu, iespējams, meklēsim citas projektu iespējas. Arī paši pagasti varbūt vairāk iesaistīties,” saka Una. Viņa atzīst, ka sākumā jaunieši pagastos bijuši diezgan piesardzīgi, jo tas, ka projektam izvēlēti tieši minētie trīs pagasti, arī viņiem bijis kas jauns, bet tagad jau paši interesējas par turpmākajām projekta aktivitātēm.

Par 300 eiro var paveikt daudz

Lai aktivizētu jauniešus ne tikai pilsētā, bet arī pagastos, ABJC sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļu jau vairākus gadus izsludina Jauniešu iniciatīvu projektu konkursus. E. Aizupe vērtē, ka salīdzinot ar lielajiem projektu konkursiem šis formāts ir neliels, jo naudas summa, ko piešķir pašvaldība, ir 300 eiro vienam projektam, kas nav daudz. “Personīgi man šie projekti ļoti patīk, jo par šo summu jaunieši var izdarīt ļoti daudz. Tās ir viņu idejas, kas ir vajadzīgas sabiedrībai. Ir realizēti projekti, kas “strādā” uz jauniešu auditoriju, un projekti, kuros paredzēta plašāka sabiedrības iesaiste,” stāsta E. Aizupe. Viņa informē, ka šogad konkursam iesniegti septiņi iniciatīvu projekti no Liepnas, Jaunannas, Zeltiņiem un Alūksnes. Idejas ir visdažādākās – no sportiskām un radošām aktivitātēm līdz koncertiem, velo izbraukumiem jauniešiem, filmu veidošanai, vides sakopšanai.

Veiksmīgi piemēri iedvesmo

Kā vienu no veiksmīgi realizētiem jauniešu iniciatīvu projektiem iepriekšējos gados E. Aizupe min Zeltiņu jauniešu Sigitas un Agates Mūrnieču aktivitātes, kuru mērķis ir aktualizēt vides problēmas un parādīt, kā jaunieši var aktīvi darboties un pievērst uzmanību vides aizsardzībai. Ar viņu atbalstu projektu konkursam šogad ir iesnieguši citi jaunieši, šo tēmu turpinot nedaudz citādākā rakursā.

U. Tomiņa akcentē Jaunannas jauniešu kluba “Tikšķis” regulāro dalību Jauniešu iniciatīvu projektu konkursos. “Viņi arī šogad iesniedza projektu, sakot, kā mēs tā – neiesniegsim. Visu laiku esam piedalījušies, ir jāturpina. Jaunannas jaunieši cenšas sakārtot vidi sev apkārt, iepriekšējos gados viņi organizēja “Aktīvo divdieni”, viņi pievērsās Zaķusalas sakopšanai,” par '”Tikšķa” labajiem darbiem atgādina jaunatnes lietu speciāliste.

Savukārt E. Aizupe akcentē, ka Jaunannas piemērs ir pozitīvs arī tādēļ, ka jaunieši nenorobežojas no vietējās sabiedrības. Tās ir viņu aktivitātes, bet “Tikšķis” rosina kopā sadarboties dažādām paaudzēm. “Tas ir apsveicami, jo iesaistās gan jaunieši, gan seniori, gan pagasta aktīvie iedzīvotāji. Līdzīgi ir arī Zeltiņos,” vērtē E. Aizupe.

Realizē projektu “Izaicinājums kubā”

Aktivitātes pagastu jauniešiem šogad organizē arī ABJC neformālā grupa “10 Kw radošo citronu”, realizējot projektu “Izaicinājums kubā”, kas tiek finansēts ar Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Tā mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti vietējai sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā, izmantojot neformālās izglītības metodes, attīstot iniciatīvu un radošo domāšanu. Galvenās aktivitātes projekta ietvaros ir erudīcijas spēles “Izaicinājums kubā” organizēšana septiņās Alūksnes novada vietās – Pededzē, Jaunlaicenē, Ilzenē, Jaunannā, Ilzenē, Jaunannā, Liepnā, Alsviķos un Alūksnē.

Neformālā gaisotnē veidojas sadarbība

“Pašlaik ir tendence, ka jaunieši veido aktivitātes ne tikai savā vidū, bet iesaista arī pagastu iedzīvotājus. Uz to vērts arī Solidaritātes korpusa projekts, kad kopā darbojas pagasta pārvaldes pārstāvji, aktīvie pagasta iedzīvotāji un jaunieši. Caur spēli tiek veidota sadarbība ar vietējo komandu. Ja iepriekš jaunieši varbūt nebija iedrošinājušies uzrunāt šos cilvēkus, tad šādā neformālā gaisotnē veidojas sadarbība. Mēs ļoti ceram, ka šie projekti, kurus mēs vēl vērtēsim un analizēsim, radīs ilglaicīgāku iespaidu šajā sadarbībā, iniciatīvās, kas nāk no vietējiem iedzīvotājiem,” saka E. Aizupe. ”Mēs šogad daudz dodam jauniešiem no ABJC puses – aktivitātes, ieinteresētību, bet būsim ļoti priecīgi, ja nākamajā gadā tādas veidosies viņiem pašiem uz vietas un mēs būsim kā atbalstītāji.”

U. Tomiņa piebilst, ka arī mobilajā darbā viens no papildu mērķiem bija atrast aktīvos jauniešus. “Tagad darbošanos pagastos veicinām ar mūsu veidotām aktivitātēm, bet jaunieši saprot – arī mēs varam organizēt savas, un veidojot komunikāciju ar ABJC to arī dara,” tā jaunatnes lietu speciāliste.

Neiegūtā izglītība ierobežo karjeras iespējas

Alūksnes novada pašvaldība šogad īsteno arī Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) . Tā gaitā iesaistītās pašvaldības organizēs jaunatnes iniciatīvas projektu konkursus, kuri vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

“Latvijas sabiedrībā pašlaik īpaša uzmanība pievērsta priekšlaicīga mācību pārtraukšanas (PMP) riska jauniešiem. Attieksme pret viņiem un šo problēmu ir ļoti dažāda. Mēs nevaram aizmirst par viņiem un teikt, ka tādu jauniešu nav. Manuprāt, sabiedrības problēma ir tā, ka to redzam tikai tad, kad tā ir samilzusi. Bieži vien vienkāršāk ir problēmas “neredzēt”. Kā liecina pētījums, lēmums pamest skolu tiek pieņemts trīs gadu laikā. Un tas ir brīdis, kad varam jaunieti motivēt mainīt savu lēmumu. Neiegūtā izglītība ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē viņu turpmāko dzīvi,” akcentē E. Aizupe, kura ir projekta koordinatore Alūksnes novadā.

Iesaistās arī biedrības no pagastiem

Viņa atgādina - līdz šim Eiropas Sociālais fonds projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros atbalstīja daudzus atbalsta pasākumus skolās, bet jau otro gadu ir tie jauniešu organizācijām jeb organizācijām, kas strādā ar jauniešiem. Projekta “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” pamatmērķi ir divi – palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīt riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs, jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu jauniešu dzīves un mācību vietām. “Runājot par aktivitātēm iespējami tuvu dzīvesvietai, jāpiemin, ka projektā ir iesaistījušās organizācijas un biedrības no Alūksnes novada pagastiem – biedrība “Interešu centrs “Jaunanna”” un biedrība “Ilzenes attīstībai”, kā arī biedrība “C.Albula”. Pozitīvi, ka biedrība “Ilzenes attīstībai”, darbojas plašāk un savās projekta aktivitātēs ir ietvērusi ne tikai Ilzenes, bet arī Alsviķu un Zeltiņu pagastus,'' stāsta E. Aizupe.

Paplašina redzesloku visiem jauniešiem

Projekta koordinatore informē, ka šajā projektā var piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas. Līdz 3. jūnijam biedrības var pieteikt projektus. To īstenošana ir ieteicama sadarbībā ar skolām un jauniešu centriem, jo izglītības iestādes palīdz identificēt šos jauniešus. “Esmu dzirdējusi izteikumus, ka riska grupas jauniešiem tērējam nevajadzīgi daudz naudas. Šajā projektā ir noteikts, ka minimālais PMP riska grupas izglītojamo īpatsvars, kas iesaistāms projektā, ir ne mazāk kā 10 % no kopējā projektā iesaistīto dalībnieku skaita. Projekta ideja ir, ka caur kopā būšanu ar citiem jauniešiem riska jaunieši jūtas vajadzīgi un piederīgi skolai, citiem vienaudžiem. Man projektā patīk tieši šī nostāja, ka nedarbojamies tikai ar riska jauniešiem, tādējādi viņus izceļot vai ierobežojot, bet paraugāmies plašāk un paplašinām redzesloku visiem jauniešiem,” saka E. Aizupe. Trešdien seminārā viņa informēja par projekta pieteikumu sagatavošanu, bet interesenti var pieteikties arī individuālām konsultācijām. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz šī gada 3. jūnijam. Projekta ilgums – no trīs līdz 18 mēnešiem.

Aicina smelties iedvesmu un izglītoties

Viena no organizācijām, kas iesaistījusies šajā projektā, ir biedrība “Interešu centrs “Jaunanna””, kas īsteno jaunatnes iniciatīvas projektu “Smelies iedvesmu un izglītojies!”.

“30. martā notika radošais sadarbības vakars “Nenopietni par nopietno” ar komiķi Maksimu Trivaškeviču, kurā jaunieši un citi interesenti noskatījās stand - up komēdiju “Humors pa latviski”. Pēc tās ikvienam jaunietim tika dota iespēja kopīgas meistarklases laikā tuvāk iepazīties ar komiķi, uzdot jautājumus un noskaidrot viņa viedokli par izglītošanās un izaugsmes iespējām. Projekta nākamā tikšanās, kuru vadīs sportists un uzņēmējs Intars Dambis, paredzēta sestdien, 11. maijā. Jaunannas Zaķusalā plānotajās sportiskajās aktivitātes kopā ar Intaru Dambi jauniešiem un ikvienam sportot gribētājam būs iespēja lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku, izkustēties, kā arī sarunā ar sportistu noskaidrot viņa domas par jauniešu aktīvu līdzdalību dažādos sabiedriskajos procesos, mācīšanās un izglītošanās nozīmi, lai realizētu nospraustos mērķus,” stāsta Jaunannas pagasta jauniešu koordinatore Elita Jansone.

Radošas un izzinošas jauniešu tikšanās vasarā vēl plānotas ar aktieri Raimondu Celmu un sveču izgatavotāju Unu Teteri–Teterovsku.

Būs arī nometne un eksursija

E. Jansone atklāj, ka jūnijā jauniešiem būs iespēja piedalīties divu dienu nometnē, kuru vadīs organizācijas “Pelēkais vilks” treneri un apmācību speciālisti Nils Klints un Vita Karule. Ar nepacietību jaunieši gaida trīs dienu ekskursiju jūlijā pie iedvesmojošiem jauniešiem citās Latvijas vietās - Cēsīs, Saulkrastos, Kandavā, Liepājā, Madonā, Gulbenē, Vecumniekos, kuri ar savu darbu, neatlaidību un uzņēmību ir sasnieguši iecerēto mērķi.

Augustā Jaunannas jaunieši minētā projekta ietvaros rīkos “LaserTag” turnīru, kurā varēs piedalīties ne tikai sava pagasta, bet arī citu mūsu novada pagastu jaunieši.

Jaunannas jauniešu kluba “Tikšķis” dalībnieki iesaistās projekta “Smelies iedvesmu un izglītojies!” aktivitātēs, vasarā plāno rīkot tradicionālās Dubļu tautas bumbas sacensības un aktīvi radošo dienu mazākajiem jaunanniešiem.

Galvenais – vēlme aktīvi darboties

Viena no aktīvākajām jaunietēm, kura iesaistījusies ABJC projektos, ir neformālās grupas “10 KW radošo citronu” dalībniece Līga Puzule. Jauniešu centrā viņa sākusi darboties tikai pirms četriem gadiem, tomēr pašai šķiet, ka daudz, daudz ilgāk. “Jauniešu centra ikdienu veido mazie projekti, ko rakstām paši, lai organizētu sev vēlamus pasākumus, atjaunotu kādu nozīmīgu objektu vai vietu. Mans pirmais lielais projekts bija iespēja kopā ar citiem “10 KW radošo citronu” biedriem “Erasmus+” programmas ietvaros aizbraukt uz Spāniju, tam sekoja vēl divi tāda veida projekti - viens - tepat, Latvijā, kuru nejauši atradu facebook, otrs - caur jauniešu centru uz Grieķiju. Šie projekti attīstīja ne vien manas angļu valodas prasmes, bet arī komunikāciju, spēju uzdrošināties un riskēt, kā arī iepazīt jaunas kultūras. Neskaitot tos, esmu iesaistījusies arī mazākos projektos – velo orientēšanās rīkošanā, bērnu nometņu vadīšanā un citos,” pieredzē dalās Līga.

Lai gan šobrīd viņa studē Rīgā, turpina darboties ABJC un iesaistīties projektos. “Pašlaik “10 KW radošo citronu” piedalās Eiropas Solidaritātes korpusa atbalstītajā projektā “Izaicinājums kubā”. Tā gaitā rīkojam erudīcijas spēles Alūksnes novadā. Ir aizvadītas jau divas spēles Pededzē un Liepnā, nākamās plānotas Ilzenē. Sīkāka informācija atrodama mūsu facebook lapā. PaGALMA svētkos plānojam nakts orientēšanos,” stāsta Līga. “Jauniešiem ieteiktu nebaidīties nākt uz jauniešu centru, te ir visfantastiskākie darbinieki, kuri atradīs katram iederīgu vietu. Ieteiktu arī neskumt, ja vēl nav bijusi iespēja aizbraukt projektā ārpus Latvijas. Galvenais ir vēlme aktīvi darboties, ja tā būs, tad arī iespējas tikt projektos parādīsies,” tā L. Puzule