Projekts PuMPuRS aicina uz reģionālajām konferencēm: "Skola.Bērni.Vecāki"


Līdz jaunajam mācību gadam atlicis pavisam nedaudz laika! Ir svarīgi, ka neaizmirstam to, ka arī 2021./2022. mācību gadā ir svarīgi, ka visi spējam strādāt komandā, lai palīdzētu samazināt to skolēnu skaitu, kuri pirms laika pārtrauc mācības.  Šī gada augustā (no 2. līdz 6. augustam) aicinām uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta *PuMPuRS tiešsaistes reģionālajām konferencēm: "Skola.Vecāki.Bērni"

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski var skart izglītojamos ikvienā ģimenē. Skolu un vecākus vieno bērni, un tieši skolas sadarbība ar ģimeni var novērst izglītojamā risku pamest mācības. Covid-19 pandēmijas laikā vēl asāk iezīmējās vecāku un pedagogu sadarbības aktualitāte, ir jāmeklē mūsdienīgas sadarbības formas, kas ilgtermiņā veidotu draudzīgu un atbalstošu vidi bērniem

Par atbalstu, drošību un nākotnes mērķiem 

No 2. līdz 6. augustam tiks organizētas Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta *PuMPuRS konferences tiešsaistē, kur piecu dienu garumā tiksimies ar pārstāvjiem no pieciem reģioniem visā Latvijā, lai pievērstu uzmanību:

  • sadarbības veicināšanai ar vecākiem,
  • personīgajai labizjūtai strādājot ar skolēniem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.

Ņemot vērā to, ka 2021. gada pavasarī tika paplašināta projekta atbalsta saņēmēju mērķa grupa un tai pievienojās 1. līdz 4. klašu skolēni, runāsim par tiem aspektiem, kas būtiski visu vecumu bērniem sākot no 1. klases, līdz par vidusskolas skolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, lai samazinātu to skolēnu skaitu, kas pirms laika pārtrauc mācības.

Norises datums, plānotā darba kārtība un reģistrēšanās:

AICINĀM NEATLIKT REĢISTRĒŠANOS: Konferences pirmo daļu varēs noskatīties ikviens interesents, bet dalība darbnīcās ir garantēta pirmajiem 100 reģistrētajiem(katrā reģionā) dalībniekiem

Kā uzsver projekta “PuMPuRS” vecākā eksperte Kristīne Liepiņa“Konference ir iespēja sadarbībai. Projektā sadarbību vērtējam kā sociālu atbildību, kas ir kā nozīmīgākais ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā. Konferences mērķis ir veicināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmsituāciju apzināšanos un rosināt to dziļāku izpēti un sasaisti ar citiem aspektiem, kas nosaka bērna labizjūtu skolā, ģimenē un sociālajā vidē.”

Konferenču sākumā dalībniekus uzrunās Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, projekta vadītāja Inese Vilāne un pašvaldību pārstāvji, kas dalīsies pieredzē par projekta īstenošanu. Konferencē uz pārdomām par vecāku lomu un nozīmi priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku samazināšanā un sadarbības veicināšanā ar skolu aicinās arī vecāku apvienība Mammām un tētiem, pēc tam reģistrētajiem konferences dalībniekiem būs iespēja piedalīties darbnīcās:

  • Pieaugušo savstarpējās sadarbības, labizjūtas veicināšana starp skolu komandām un izglītojamo vecākiem;
  • Atpazīsti signālus! Kā stiprināt izglītojamo un visu klasi PMP risku gadījumā?

Visu informāciju par PuMPuRS reģionālajām konferencēm vienkopus atradīsiet speciāli izveidotajā vietnēhttps://pumpurs2021.lv/ 

Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

esf_ikvd_logo_ansamblis