PuMPuRS speciālisti aicina uz nākamo tikšanos 15. maijā


Trešdien, 15. maijā, projekta PuMPuRS esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem ir iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām.
Konsultāciju laikā ir iespēja saņemt pilnu projekta PuMPuRS speciālistu komandas atbalstu.
Piesakoties konsultācijām, ir iespēja saņemt atbalstu šādos jautājumos:

  • Līgumu slēgšana
  • Tehniskais atbalsts, kā piemēram darbs ar datubāzēm
  • Individuālo atbalsta plānu (IAP) sagatavošana 
  • PMP risku atpazīšana un noteikšana
  • Atbalsta pasākumu veidi un atbilstošāko piemērošana
  • Juridiskie jautājumi
  • Iepirkumi
  • Atbalsts jaunatnes iniciatīvas projektu organizēšanā
  • Jautājumos, kas saistīti ar projekta komunikāciju un publicitāti
  • u.c. jautājumi, kas saistīti ar projekta “PuMPuRS” īstenošanu

Turpinot darbu pie Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – “PuMPuRS” – atbalsts un savstarpēja sadarbība starp iesaistītajām pusēm ir noteikta kā viena no projekta prioritātēm, tādēļ – aicinām ikvienu projekta esošo sadarbības partneri, kā arī tos skolu vai pašvaldību pārstāvjus, kuri vēlas par iesaisti projektā un tā īstenošanu uzzināt ko vairāk – izmantot iespēju un pieteikties bezmaksas konsultācijām.

Konsultāciju norises vieta: Smilšu iela 7, Rīga.

Lai pieteiktos konsultācijām, sazinieties ar reģionālo koordinatoru un informējiet par vēlamo konsultāciju dienu, laiku un nepieciešamo ekspertu vai konsultācijas laikā apspriežamos jautājumus.

Zane Kužuma (Rīgas pilsēta) - t. 20275084, zane.kuzuma@834.ikvd.gov.lv 
Katrīna Sudakova (Rīgas reģions) - t. 28360848, katrina.sudakova@834.ikvd.gov.lv
Evija Ernstsone (Kurzemes plānošanas reģions) - t. 27816254, evija.ernstsone@834.ikvd.gov.lv
Inga Elme (Zemgales plānošanas reģions) - t. 28666473, inga.elme@834.ikvd.gov.lv
Terēze Matisone (Latgales plānošanas reģions) - t. 26642761, tereze.matisone@834.ikvd.gov.lv
Andrejs Lukins (Vidzemes plānošanas reģions) - t. 28339772, andrejs.lukins@834.ikvd.gov.lv 
Dace Bukševica (Kurzemes un Latgales reģiona valsts profesionālās izglītības iestādes) - t. 25766024, dace.buksevica@834.ikvd.gov.lv
Zanda Medne (Rīgas, Vidzemes un Zemgales reģiona valsts profesionālās izglītības iestādes) - t. 28616241, zanda.medne@834.ikvd.gov.lv